top of page

日本強力胃腸錠 Nichivita Tablets

 

日 本 胃 腸 錠 乃 日 本 之 榮 譽 產 品 。 本 藥 行 銷 日 本 數 十 年 , 深 得 用 者 讚 譽 及 推 介 。 都 市 人 生 活 緊 張 , 飲 食 不 定 時 及 過 量 飲 食 , 容 易 患 上 胃 腸 病 , 日 本 胃 腸 錠 不 但 可 以 幫 助 消 化 , 緩 和 飲 食 過 量 引 致 之 胃 部 不 適 , 胃 痛 等 , 更 能 防 止 過 量 胃 酸 侵 蝕 胃 壁 。預 防 潰 瘍 , 十 二 指 腸 潰 瘍 之 復 發 。

 

效 能 :

日 本 胃 腸 錠 能 調 節 腸 機 能 , 控 制 胃 液 過 量 分 泌 , 中 和 胃 酸 ,

更 能 加 速 破 損 胃 壁 之 痊 癒 , 對 於 解 除 胃 部 飽 滯 ,胃 脹 , 胃 氣 ,

胃 酸 過 多 , 胃 痛 等 症 狀 有 顯 著 功 效 。

 

適 應 於 :

胃痛 , 胃 氣 , 胃 酸 過 多,  食 滯 , 消 化 不 良 ,食 慾 不 振 , 胃 部 不 適 。

 

用 法用量:

每 日 三 次 ,每 次 二 粒 ,

飯 後 用 溫 水 送 服 。

日本強力胃腸錠 Nichivita Tablets

HK$128.00Price
    No Reviews YetShare your thoughts. Be the first to leave a review.
    bottom of page